Česká Lípa-Okresní město v údolí Ploučnice
Česká Lípa-Okresní město položené v širokém údolí Ploučnice. Vzniklo na obchodní cestě do Žitavy. V současné době je Česká Lípa významným průmyslovým a dopravním centrem-1976
Česká Lípa-založená jako město Lipé za krále Přemysla Otakara II. Město bylo vypáleno husity a značně trpělo i v průběhu 18. století. Současnou podobu vtiskla městu výstavba v průběhu 19. století-2000
Česká Lípa a okolí-Máchovo jezero-Česká Lípa-Kamenický Šenov-Panská skála-Skalní hrad Sloup-Nový Bor-1989
Česká Lípa-22. 8. 1965
Česká Lípa-1965
Česká Lípa-1969
Česká Lípa-1970
Česká Lípa-1975
Česká Lípa-1975
Česká Lípa-1975
Česká Lípa-1985
Česká Lípa-okolo r. 1955
Česká Lípa-Hotel a restaurace Zlatý hrozen
Česká Lípa-hrad Lipý
Česká Lípa-Jablonné v Podještědí-Stráž pod Ralskem-Hamr na Jezeře-Máchovo jezero- 1955
Česká Lípa-Kino a hotel U nádraží-1962
Česká Lípa-Loreta založená r. 1698-Vydáno v r. 2000 u příležitosti znovuotevření a požehnání loretánské kaple a ke 100. výročí založení muzea v České Lípě-2000
Česká Lípa-Mírové náměstí-Okresní muzeum-Okresní národní výbor-1975
Česká Lípa-Náměstí Dr. E. Beneše-12.8.1952
Česká Lípa-náměstí Míru-Červený dům-pomník Kl.Gottwalda-sídliště Sever-1985
Česká Lípa-Náměstí Míru-Sídliště-Radnice (MěstNV)-Okresní národní výbor-1978
Česká Lípa-náměstí s radnicí-1971
Česká Lípa-náměstí
Česká Lípa-náměstí-1950
Česká Lípa-náměstí-nákupní středisko Zákupy-Lemberk-Jablonné v Podještědí-1985
Česká Lípa-Okresní město v širokém údolí Ploučnice. Důležitá železniční křižovatka. Na Mírovém náměstí jsou historické chráněné budovy, které dokumentují stavební vývoj města-1985
Česká Lípa-Průmyslové a hospodářské středisko Máchova kraje-1987
Česká Lípa-původně slovanská osada na Ploučnici, jako město se připomíná již ve 13. stol. Dnes významné průmyslové centrum se souborem památek, z nichž vyniká renesanční Červený dům (1583)-1980
Česká Lípa-stará osada na Ploučnici, od poloviny 13. stol. gotické město. Dnes významné průmyslové středisko se souborem vzácných památek-1983
Česká Lípa-Ulice Klementa Gottwalda-1960
Česká Lípa-zámek(vodní hrad)
Českolipské hrady a zámky-Skalní hrad Sloup-Hrad Bezděz-Zámek Lemberk-Zámek Zákupy-1975
Českolipsko-2000
Českolipsko-Zákupy-sídliště-Česká Lípa-Mírové náměstí-Hamr-přírodní koupaliště-Jablonné v Podještědí-koupaliště-Nový Bor-jižní sídliště-Náprstník velkokvětý-1980
Krásy Českolipska-Panská skála-Klíč-Svojkov-Sloup-Bezděz-Novozámecký rybník-Meandry Ploučnice-Holany-2000
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Česká Lípa-Okresní město v údolí Ploučnice

Description

Vzpomínkové toulání městem Česká Lípa a jeho okolím, ležícím v severních Čechách na obchodní cestě z Žitavy do Prahy. V 10. stol. již zde vyrostla slovanská osada, kde podle zpráv z r. 1263 stával hrad Lipí. Kolem hradu pak při brodu přes Ploučnici, pak vzniklo hrázděné město Lipá, zmiňované v r. 1337, ležící na křižovatce obchodních cest do Lužice a do Saska. K nejmocnějším pánům, kteří drželi město byli páni z Lipé, jeden z nejmocnějším rodům v zemi. Nejvýznamnější z nich byl Jindřich z Lipé, podkomoří a nejvyšší maršálek Království českého. R. 1381 získalo město žitavské právo, dostalo výsady, kterými se mohla chlubit jen královská města a smělo stavět hradby. Na ostrově obtékaném dvěma bočními rameny Ploučnice stál vodní hrad pánů z Lipé. Na místě hradu, zničeného r. 1426, byl vybudován v 17. stol. zámek, který byl z větší části v r. 1957 zbořen. Po r. 1990 proběhla náročná rekonstrukce zbytků stavby, zachovány byly sklepy, obvodová hradba a část věže a v hospodářském stavení bylo zřízeno Centrum textilního tisku. Úspěšně se ve městě rozvíjela řemesla, především hrnčířství a tkalcovství. V 15. stol. se začalo s potiskováním kartonů. Česká Lípa patřila mezi osm nejlidnatějších měst v Čechách. Na začátku 15. stol. obsadili Českou Lípu husité a město se stalo členem táborsko-sirotčího svazu. Po bitvě na Bíle hoře získal město Albrecht z Valdštejna a pak se sňatkem stala panstvím Kouniců, kteří drželi město až do konce poddanství v r. 1848. V 16. stol. sem přinesli noví němečtí přistěhovalci protestanskou víru. Město utrpělo v 17. stol. několikát škody průtahem švédských vojsk a v r. 1820 zničujícím požárem. Část města byla postavena v 2. pol. 19. stol. v historizujících slozích a secesi. V historickém centru města se dochovaly zbytky hradeb s parkánem a příkopem a pozůstatky hradu se dvěma gotickými bránami. Na hrad navazuje původně lovecký zámeček, renesanční letohrádek zv. Červený dům z r. 1583, zdobený na fasádě psaníčkovým sgrafitem, od r. 1933 muzeum regionálního umění. V r. 1627 založil Albrecht z Valdštejna pro urychlení rekatolizace kraje barokní augustiniánský klášter. Součástí konventu se stala i latinská škola, dnes gymnázium. Na klášter navazuje čtyřkřídlý ambit s loretou z r. 1698, Svaté schody z r. 1730 a kaple Nejsvětější Trojice z r. 1761. Barokní klášterní kostel Všech svatých je z r. 1707, v r. 1927 byl povýšen na Baziliku minor. Klášterní zahrada s amfiteátrem se stala lapidáriem, kam byly v 80. letech 20. stol. svezeny ohrozené plastiky z Českolipska. Klášter zanikl v roce 1950 a o deset let později jej získalo muzeum a okresní archiv. Vlastivědné muzeum zde své expozice veřejnosti představuje dodnes. Věnují se např. mineralogii, zvířatům, kovářství nebo knihařství. Původně hřbitovní kostel Narození P. Marie založen r. 1381, byl zničený a znovu vystavěn v l. 1710- 1714 s cenným oltářním obrazem (C. Monot) a v r. 1873 přestavěnou věží. Ve 2. pol. 20. stol. sloužil jako skladiště. Po r. 1989 opraven a znovu vysvěcen. V interiéru je mimo oltáře hlavního také šest bočních oltářů. Na břehu Ploučnice stojí pozdně gotický kostel sv. Maří Magdalény ze 13. stol., přestavěn v l. 1514 a 1582. Kostel Povýšení sv. Kříže z r. 1385 byl novogoticky upraven v r. 1897. Evangelický kostel byl zbudován v letech 1927-28 pro německou evangelickou církev podle projektu českolipského architekta Richarda Brosche. Po r. 1945 je i s přilehlou farou užíván českolipskou náboženskou obcí Církve československé husitské. Kostel sv. Kříže je původně gotická stavba ze 14. stol. Roku 1426 poničen požárem, po opravě v r. 1490 vysvěcen. V 19. stol. byl kostel rozsáhle upraven v neogotickém slohu. V současné době je propůjčen k bohoslužbám Pravoslavné církvi. Domy na náměstí jsou většinou empírové z doby po r. 1820, novorenesanční radnice z r. 1823 byla r. 1884 přestavěna. V l. 1850-55 byla Česká Lípa krajským městem a do r. 1948 sídlem krajského soudu. Za nejhezčí secesní stavbu je považována nárožní Kavárna Union. Střed náměstí zdobí sloup Nejsvětější Trojice z r. 1681 a empírová kašna s delfíny z r. 1837. Ve městě je Jiráskovo divadlo. Centrum textilního tisku vzniklo rekonstrukcí bývalého hospodářského stavení vodního hradu Lipý. Historická část expozice se věnuje tradici potiskování textilu na Českolipsku. Nachází se zde také zajímavá interaktivní expozice zaměřená na techniky potiskování textilu, během níž si mohou návštěvníci nějakou z historických a moderních technik sami vyzkoušet. Památkově chráněný je židovský hřbitov z 2. pol. 15. stol., s renesančními a barokními náhrobky. Dvojice pískovcového a granitového obelisků, označují místo odpočinku rabína a dalších 31 obětí pogromu v roce 1745. Nový židovský hřbitov byl založen v roce 1905 vedle městského křesťanského hřbitova. V 80. letech 20. století byl Nový hřbitov zcela zničen včetně velké obřadní síně. Na jeho místě, v areálu Základní školy na sídlišti Špičák stojí od r. 2004 obnovený památník 17 židovským obětem pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide, které zemřely v České Lípě na začátku května 1945. Pomník se jmény těchto obětí se nalézá také v lese jižně od města směrem na ves Sosnovou, kde byli až do 10. října 1945 dočasně pohřbeni. Městský hřbitov v České Lípě byl vystavěn roku 1885 na velkém pozemku jako nový městský hřbitov náhradou za původní hlavní pohřebiště u gotického kostela Povýšení svatého Kříže, které bylo později přeměněno v park. V Městském parku u hudebního pavilonku je kaskádovitá fontána a po celém parku je umístěno několik soch a pomníků. V roce 1995 byl na Smetanově nábřeží odhalen pomník JUDr. Miladě Horákové, bojovnici za ženská práva a oběti komunistického režimu. Památník Hermanna Lönse. Autorem neobvyklého kamenného pomníku je německý modernistický výtvarník Fritz Tampe. V českolipském parku jej místní myslivecký spolek odhalil 17. září 1933 na počest spisovatele zálesáckých příběhů Hermanna Lönse. Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě nabízí spoustu zajímavých projektů jako Expozici jeskynní archeologie, Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska, Archeologie České Lípy, Vězeňský kout a Virtuální prohlídka středověké České Lípy. Mauzoleum JUDr. Franze Schmeykala vzniklo v r. 1896 na památku českolipského rodáka a vlivného poslance zemského sněmu JUDr. Franze Schmeykala. Slouží od roku 1990 jako památník obětem válek 20. století. Pomník z roku 1999 je věnován generálu Heliodoru Píkovi, veliteli československé armády v Sovětském svazu. Byl popraven ve vykonstruovaném soudním procesu v červnu 1949. Jeho jméno nese i přilehlý park. Památník nalezení ukradené monstrance je umístěn v Železničářské ulici na sídlišti Slovanka. Barokní obelisk je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Autorem neobvyklého kamenného pomníku je německý modernistický výtvarník Fritz Tampe. Zchátralá rozhledna z r. 1885 na Špičáku prošla v roce 1997 rekonstrukcí a slouží především telekomunikačním účelům, pro turisty se otvírá příležitostně. V rokli za osadou Lada vede přes potok most, kterému se říká most mrtvých. Chodívalo se po něm totiž z osady Lada na bývalý hřbitov ležící na poli nad osadou Častolovice. Barokní kaple pochází z roku 1738. V současnosti patří soukromému majiteli, který ji opravil. Původní tvrz Lada zanikla v průběhu 16. století. K nejvýznamnějším rodinám v České Lípě patřila rodina Wedrichová. Nejdříve podnikali v oboru modrotisku a barvení látek. Franz Wedrich poté založil továrnu na potiskování látek. Poslední člen rodiny Heinrich Wedrich, byl štědrým mecenášem České Lípy. Na budově bývalého soudu je pamětní deska, která připomíná, že zde byl v l. 1871-74 vězněn novinář a spisovatel Jakub Arbes (1840-1914) a napsal tu část svých romanet. Na pohlednicích si můžeme prohlédnout město a jeho okolí v průběhu několika desetiletí.

Period

Statistics

  • 35 photos
  • 1 like

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Nasněžila vám 20% SLEVA. Sněhu zatím moc není, tak si aspoň užijte slevu 20 % na všechny dárky z vašich fotek. Platí po zadání kódu: Zima2023 v objednávce.
S kódem: Zima2023 Akce platí do 5. 2. 2023
Získat slevu
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Česká Lípa-Okresní město v údolí Ploučnice
Comments Add